تغییر عنوان حساب های معین

در سیستم برنامه حسابداری آسمان، سه سطح در چارت حساب ها وجود دارد.

  1. سطح حساب کل
  2. سطح حساب معین
    • این سطح حساب زیر مجموعه حساب های کل می باشد و در واقع هر حساب کل یک زیر مجموعه حساب ها به نام حساب های معین دارد.
  3. سطح حساب های تفضیلی
    • این سطح حساب زیر مجموعه حساب های معین می باشد و در هر حساب معین یک زیر مجموعه حساب ها به نام حساب های تفضیلی (مشروح) دارد.

شما می توانید در برنامه حسابداری آسمان عنوان حساب های ایجاد شده در کل ، معین و یا تفضیلی را به دلخواه تغییر دهید.

تغییر شرح و عنوان سر فصل حساب های معین

ابتدا فرم تعریف حسابهای معین را از منو زیر باز کنید

فرم لیست تعریف حساب های معین شبیه شکل زیر اجرا خواهد شد.

سپس هر حساب معین را که می خواهید تغییر نام دهید را انتخاب کنید و رو دگمه [اصلاح این سرفصل] کلیک کنید

به عنوان مثال در اینجا ما می خواهیم عنوان حساب 100000 از صندوق به صندوق کل تغییر دهیم

در کادر پایین عنوان جدید حساب کد 100000 را وارد می کنیم و کلید ثبت را می زنیم

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.