حسابداری نرم افزار

طراحی اولیه و پایه حسابداری نرم افزار آسمان بر مبنای اصول حسابداری ده سال پیش و قوانین آن زمان انجام شد. اما با گذشت زمان و تغییرات اقتصادی و مالیاتی، حسابداری نرم افزار آسمان به طور کلی تغییر کرد. به طوری که اگر شما نسخه ده سال پیش نرم افزار حسابداری آسمان را مشاهده کنید غیر قابیل باور می باشد این برنامه حسابداری آسمان فعلی می باشد.

اصول حسابداری نرم افزار آسمان

اصول حسابداری نرم افزار برنامه آسمان منطبق با استاندارد اداره مالیات و دارائی ایران طراحی شده است. هر چند تفاوت زیادی در استاندارد حسابداری جهانی وجود ندارد و بیشترین تفاوت مربوط به نرخ مالیات متفاوت کشورهای مختلف می باشد.

  • اصل بهای تمام شده خرید در گزارشات
  • اصل یکسان بودن طبقه بندی حسابها در دفتر کل

در سیستم حسابداری نرم افزار آسمان، تمامی بخش ها به صورت کامل در ارتباط هستند و با ثبت یک حساب و یا یک کد کالا در تمامی فرم های ثبت فاکتور و سند حسابداری و همچنین در تمامی گزارش ها، این کدینگ در دسترس خواهند بود

ارتباط کد حسابها و کالاها در حسابداری نرم افزار آسمان
ارتباط کد حسابها و کالاها با تمامی بخش ها در نرم افزار آسمان

نکته مهم: در برنامه حسابداری آسمان امکان انتقال کدینگ حسابها از یک دوره مالی به دوره مالی به راحتی امکان پذیر می باشد و شما نیازی به ثبت مجدد لیست حساب مشتریان و کالا ندارید

 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.