نرم افزار رایگان حسابداری

بسیاری از افراد مایل به داشتن فقط حساب های شخصی خود هستند و در واقع آنها نیاز به یک نرم افزار رایگان حسابداری دارند تا بتوانند در آن بدهی های خود و مطلبات خود را در آن مشاهده کنند و همچنین درآمد و هزینه های خود را در آن ثبت کنند. بنابراین در حال اماده سازی یک نسخه رایگان از نرم افزار حسابداری آسمان هستیم تا مناسب استفاده حسابداری شخصی باشد و بدون نیاز به پرداخت هزینه هر کسی بتواند آن را بصورت رایگان دانلود کند.

مشخصات نسخه رایگان حسابداری آسمان

در نسخه رایگان برنامه حسابداری آسمان و بر اساس مناسب بودن برای کارهای شخصی، شامل امکانات زیر می باشد.

  • دریافت وجه نقد
  • ثبت درآمد نقدی
  • پرداخت وجه نقد
  • ثبت هزینه های پرداختی
  • گزارش افراد بدهکار
  • گزارش افراد بستانکار
  • گزارش موجودی صندوق
پکیج کامل نرم افزار حسابداری آسمان
پکیج کامل نرم افزار حسابداری آسمان با قفل سخت افزاری

به زودی با تکمیل این نسخه رایگان از نرم افزار حسابداری آسمان، لینک دانلود آن را در این صفحه قرار خواهیم داد.