آشنایی با حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی

در گذشته با حسابدای مقدماتی و حسابداری تکمیلی آشنا شدید زمانی که حسابداری مقدماتی را می گذراندید اشاره شد مؤسساتی که از حسابداری بهره می بردند به طور کلی 3 دسته می باشند:

  • مؤسسات خدماتی
  • مؤسسات بازرگانی
  • مؤسسات تولیدی ( صنعتی)

که هرکدام به صورت زیر تعریف شدند.

مؤسسات خدماتی: مؤسساتی هستند که خدماتی را به مشتریان عرضه و در ازای آن کارمزد یا حق الزحمه دریافت می کنند.

مؤسسات بازرگانی: مؤسساتی هستند که به خرید و فروش نوعی خاص و یا انواعی از مواد خام و فرآورده ها و یا کالای ساخته شده اشتغال دارند.

مؤسسات تولیدی: مؤسساتی می باشند که کالاهای مصرفی یا بادوام را با بکار گرفتن سرمایه و نیروی انسانی و با استفاده از ماشین آلات و تجهیزات تولید می نمایند و تولیدات خود را به مؤسسات بازرگانی یا مستقیماً به مصرف کنندگان می فروشند.