وضعیت نیاز كشور به نرم افزارهای مالی و حسابداری

 در تحقیقات حسابداری مشخص شده اکثر شركتهای موفق، شركتهایی هستند که مدیر آنها یا تحصیلات مالی – حسابداری داشته یا از نرم افزارهای حسابداری – انبارداری خوب و مطمئن استفاده می کنند.
چون از این دهه به بعد اطلاعات حسابداری نقش مهمی پیدا كرده است و مهمترین اطلاعات نیز، اطلاعات مالی و حسابداری و انبارداری است كه تاثیر بسیاری در تصمیم‌گیری مدیران شركت‌ها دارد. چرا که چنین شرکت هائی با استفاده از نرم افزارهای حسابداری ، انبارداری
همچون یک ابزار قوی در کمترین زمان و بیشترین سرعت سود و زیان و هزینه خود را محاسبه کرده و نحوه کار و گردش سرمایه خود را طوری تنظیم کرده اند که بیشترین سود و کمترین ضرر نسیب شان شده است

در یک نگاه تمامی شرکت ها و موسسات مالی از یك شرکت كوچك و موسسه گرفته تا بزرگترین كارخانه‌ها و تولیدی های كشور نیاز به نرم افزارهای حسابداری ، انبارداری و یا حسابداری صنعتی ( بهای تمام شده )  دارند تا حداقل جهت تهیه اظهارنامه مالیاتی حسابداری
خود به زمان زیادی نیاز نداشته باشند و در این بازار متغیر روزانه آخرین تصمیمات اولین تصمیمات باشند.

همچنین نرم افزار حسابداری مالی در بخش مالیات كاربرد وسیعی دارد. چون محاسبه سود به یاری نرم افزار حسابداری امكان‌پذیر است و تعیین مقدار سود نیز مبنای محاسبه مالیات شركتها اعم از دولتی و خصوصی می‌باشد.
طراحی نرم افزارهای حسابداری و انبارداری و یا حقوق و دستمزد و شركت موثر آنها در فراهم‌آوری اطلاعات مالی دقیق و قابل اعتماد و تجزیه و تحلیل این اطلاعات برای توسعه پایدار در كشور در حال توسعه‌ای مانند ایران اهمیت فراوانی دارد. چرا كه وجود گزارشات دقیق ، بموقع و مربوط به فعالیت‌های اقتصادی، لازم بلكه حیاتی است.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.