موجودي اوليه کالا و فاکتور خريد

موجودي اوليه کالا شامل کالاي موجود در انبار شما در هنگام شروع دفتر مالي (دوره مالي) مي باشد و این اصطلاح شما خرید و ثبت فاکتور خرید نمی باشد.

هنگامي که شما دفتر مالي خود را در نرم افزار حسابداري آسمان ايجاد مي کنيد، ابتدا بايد سرمايه اوليه خود را که شامل موجودي وجه نقد، حسابهاي بانکي و کالا مي باشد را در سيستم حسابداري آسمان ثبت کنيد
بنابراين ابتدا در روز اول تمامي کالاهاي موجود در انبار را شمارش و محاسبه کنيد و ثبت در فرم ثبت موجودي اوليه کالا وارد کنيد
جهت دسترسي به فرم ثبت موجودي اوليه کالا از منوي ثبت موجودي اوليه، روي منوي موجودي اوليه کالا کليک کنيد

طبق شکل زير

فرم موجودی اولیه کالا
موجودی اولیه کالا

توجه مهم: پس از ثبت موجودي اوليه کالا، از روزهاي بعدي به هيچ عنوان فرم ثبت موجودي اوليه را اجرا نکنيد و با هر کالايي که با خريد به مجموعه تجاري شما وارد مي شود، از فرم ثبت فاکتور خريد استفاده کنيد

با ثبت هر فاکتور خريد مقدار کالا به موجودي انبار اضافه مي شود.

مشاهده گزارش کالاها و موجودي انبارها

جهت مشاهده موجودي انبار ها به هيچ عنوان مجددا فرم ثبت موجودي اوليه را اجرا نکنيد (اين اشتباه رايج بيشتر کاربران نرم افزار حسابداري مي باشد)
جهت مشاهده موجودي کالاها و گزارش مقدار موجودي انبارها از منوي گزارشات ، منوي گردش کالاها را کليک کنيد و اجرا کنيد
طبق شکل زير

گزارش موجودی اولیه کالا

گزارش موجودی اولیه کالا

توجه کنید که در نرم افزار حسابداری آسمان با هر ثبت فاکتور خرید ، فقط از گزارش کالاها جهت اطلاع از موجودی انبارها استفاده کنید و فرم ثبت موجودی اولیه کالا یک بار در اول دوره مالی فقط اجرا می شود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.