تصاویر اجرای نرم افزار برنامه حسابداری

این تصاویر از نرم افزار حسابداری اجرا شده در ویندوز ده عکس برداری شده است. و احتمال کمی تفاوت با اجرای آن در سیستم حسابداری شما ممکن است باشد. در صورتی که هنوز نسبت به نصب نرم افزار حسابداری مردد هستید، این تصاویر به شما کمک می کند تا اجرای برنامه بعد از نصب را به راحتی مشاهده کنید و بدون نیاز به نصب

صفحه مرکزی نرم افزار آسمان

از آنجا که برنامه حسابداری آسمان دارای بخشهای زیادی می باشد و به جهت سادگی و راحتی کاربران گرامی، منوهای این نرم افزار به صورت دسته بندی در صفحه های مرتبط با هم قرار گرفته اند اما این به معنای عدم دسترسی به کل امکان در یک صفحه نیست و تمامی بخش های نرم افزار را می توانید در صفحه جامع برنامه دسترسی داشته باشید.

حسابداری جامع

در حالت جامع تمامی منوها و امکانات نرم افزار آسمان موجود می باشد. اولین منو (ثبت فاکتور ها و رسیدها) شامل تمامی فرم های ثبت فاکتور و سندها می باشد.


صفحه مرکزی نرم افزار حسابداری آسمان - حالت کامل

حالت فروشگاهی

در حالت فروشگاهی که سعی شده است تا فرم های مورد نیاز حسابداری فروشگاه در دسترس باشد. مانند ثبت فاکتور فروش و فاکتور خرید و همچنین گزارش های مورد نیاز تسویه حساب با مشتریان و فروشندگان  


صفحه مرکزی نرم افزار حسابداری آسمان - حالت فروشگاهی

حسابداری تعمیرگاه

در حالت تعمیرگاه بیشتر روی صدور فاکتور خدمات و سرویس تمرکز شده است. فاکتور خدمات می تواند شامل کالا و سرویس همزمان باشد یا اینکه فقط شامل سرویس و خدمات انجام شده باشد


صفحه مرکزی نرم افزار حسابداری آسمان - حالت تعمیرگاهی

حسابداری طلا و جواهر

در این حالت برنامه حسابداری آسمان، ثبت فاکتور فروش مخصوص جواهرفروشی و همچنین امکان تبدیل وزن طلا از یک عیار به عیار دیگر و فرم مخصوص ری گیری (آزمایشگاه طلا) موجود می باشد.


صفحه مرکزی نرم افزار حسابداری آسمان - حالت طلا و جواهر

فاکتور فروش

فاکتور فروش در این نرم افزار حسابداری دارای سه حالت می باشد:

  1. فاکتور فروش عادی
  2. ثبت فروش با بارکدخوان
  3. فاکتور فروش پیشرفته


امور صندوق – وجه نقد

امور صندوق شامل تمامی عملیات مالی روی وجه نقد می باشد:

  1. دریافت وجه نقد از اشخاص
  2. پرداخت وجه نقد به اشخاص
  3. پرداخت وجه نقد از صندوق بابت هزینه ها
  4. واریز به حساب بانکی
  5. انتقال وجه بین حساب صندوق ها

توجه کنید در نرم افزار حسابداری آسمان امکان تعریف 000 حساب صندوق در دفتر کل و 1000 حساب صندوق در زیر مجموعه حساب های تفضیلی می باشد. 


توجه کنید که این تصاویر مربوط به اجرای نرم افزار حسابداری آسمان نسخه فروردین ماه 1399 می باشد و با اتمام هر نسخه جدیدتر از این نرم افزار حسابداری، تصاویر آن در این صفحه قرار خواهد گرفت

نرم افزار حسابداری نصب شده در ویندوز ده – فيلم ضبط شده

عکسهای نمایش داده شده در این صفحه با توجه به آخرین نسخه نرم افزار حسابداری آسمان گرفته شده است و با هر تغییر جدید، عکس جدیدتر از فرم مربوطه برنامه حسابداری در این صفحه قرار خواهد گرفت