نرم افزار حسابداری تولیدی

کارگاه های تولیدی کالا یکی از مهمترین مراکزی هستند که باید تمامی فاکتورهای فروش، خرید مواد، رسید کالا و دیگر اسناد حسابداری را در یک نرم افزار حسابداری تولیدی ثبت کنند. دقت در ثبت اسناد و عملیات تولید و همچنین به روز بودن ثبت بسیار مهم می باشد.

نرم افزار حسابداری تولیدی

انواع سند های حسابداری تولیدی

 • خرید مواد اولیه و ثبت دقیق قیمت خرید
 • ثبت برگشت از خرید مواد اولیه
 • ثبت هزینه های ثابت کارگاه مانند برق، آب، اجاره سالن و …
 • ثبت هزینه های متغییر شامل حقوق کارگران روزمزد، برق سه فاز ماشین آلات، سوخت ماشین آلات
 • ثبت تولید کالا
 • ثبت مواد اولیه مصرف شده به تفکیک شیفت تولید، مدیر شیفت، مقدار کالای تولید شده
 • ثبت ضایعات تولید شده به تفکیک شیفت تولید، مدیر شیفت، مقدار کالای تولید شده
 • ثبت فروش کالاهای تولید شده
 • ثبت برگشت از فروش
 • ثبت هزینه حمل کالا به خریداران

انواع گزارشات حسابداری تولیدی

 • مقدار مواد اولیه موجود در انبارها
 • مقدار ضایعات موجود در انبارها
 • هزینه کارگران و محاسبه حقوق و دستمزد
 • محاسبه قیمت و بهای تمام شده کالا بر اساس بهای تمام شده تولید
 • محاسبه سود کارگاه در یک دوره مالی

محاسبه حقوق و دستمزد در نرم افزار حسابداری تولیدی

مهمترین موضوع مهندسی یک نرم افزار تولیدی حسابداری، شبکه بودن اطلاعات حسابداری آن و امکان دسترسی مدیر کارگاه از راه دور به سیستم حسابداری و گزارشات مالی و تولید آن می باشد. بنابراین در هنگام تهیه نرم افزار صنعتی موسسه و کارخانه خود، به نوع شبکه و امکان دسترسی آن توجه کنید

 

حسابداری تولیدی در نرم افزار آسمان

در نرم افزار حسابداری آسمان امکان ثبت کالای تولید شده مهیا می باشد و با ثبت هر سند تولید، مقدار کالای تولید به انبار اضافه می شود و مقدار کالای مصرفی از انبار کم می شود

سند تولید در نرم افزار حسابداری تولیدی آسمان
ثبت سند تولید

ثبت فرمول تولید

در صورتی که مواد مصرفی ججهت تولید یک کالا در کارگاه شما زیاد هستند، از فرمول تولید استفاده کنید تا در کمترین زمان ممکن سند تولید کالا را ثبت کنید

فرمول تولید در نرم افزار حسابداری تولیدی آسمان
فرم ثبت فرمول تولید کالا

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.