سند تولید در نرم افزار حسابداری آسمان

در کارگاه های تولیدی و کارخانه ها، مواد اولیه طی فرایند تولید به کالای قابل فروش تبدیل می شود. در طی فرایند تولید، مواد مصرفی و مواد اولیه از انبار کم می شود و کالای قابل فروش و ضایعات تولید به موجودی انبارها اضافه می شود.

ساختار سند تولید

سند تولید شامل چهار بخش کلی می باشد:

  1. مقدار مواد مصرف شده
  2. مقدار ضایعات ایجاد شده
  3. زمان کار توسط نیروی تولید
  4. تعداد / مقدار کالای تولید شده

جهت ثبت سند تولید در نرم افزار حسابداری آسمان، ابتدا حالت جامع برنامه را انتخاب کنید و سپس در ستون سمت چپ صفحه مرکزی روی منوی “بخش صنعتی و تولید” کلیک کنید. طبق شکل زیر

 

 

صفحه مرکزی نرم افزار حسابداری آسمان
کلیک روی منوی ثبت صنعتی و تولید

سپس از منوی ثبت سند تولید را کلیک کنید و فرمی شبیه شکل زیر را مشاهده خواهید کرد

 

فرم ثبت سند تولید
فرم ثبت سند تولید در نرم افزار برنامه حسابداری آسمان

 

همانطور که در این فرم مشاهده می کنید ، سه بخش اصلی شامل کالای تولید شده، مواد مصرف شده و ضایعات تولید شده را می بینید. توجه داشته باشید که پس از ثبت هر سند تولید، سند دوبل حسابداری آن به صورت خودکار توسط برنامه ثبت خواهد شد و شما نیازی به ثبت جداکانه آن ندارید.

موجودی انبار در ثبت سند تولید

پس از هر ثبت سند تولید در نرم افزار حسابداری آسمان، مقدار / تعداد کالای تولید شده به انبار انتخابی اضافه خواهد شد و مقدار مواد مصرف از انبار انتخابی کسر خواهد شد و ضایعات نیاز به موجودی انبار و کاردکس انبار اضافه خواهد شد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.