حسابداری نرم افزار

نرم افزار ها و برنامه های حسابداری طراحی شده در سالهای اخیر، بسیار متفاوت با گذشته می باشند. آنچه که سیستم حسابداری نرم افزار را مهم می کند، در درجه اول، رعایت استانداردهای مطرح شده در سازمان حسابرسی کشوری می باشد. برنامه حسابداری آسمان توسط تیم طراحی آن، به صورت پیوسته در حال طراحی طبق آخرین استاندارد سازمان حسابرسی می باشد.

آخرین تغییرات حسابداری نرم افزار

آخرین تغییرات انجام شده در نرم افزار حسابداری آسمان، اضافه شدن فاکتور فروش به فرمت اداره دارائی می باشد که بر طبق آن باید تمامی مشخصات خریدار و فروشنده در دو کادر جداگانه در سر برگ فاکتور موجود باشند.

شکل زیر فاکتور چاپ شده فروش طبق استاندارد اداره دارائی می باشد

چاپ فاکتور فروش فرمت دارائی طبق اداره دارائی و حسابداری نرم افزار

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.